Παραγωγή

Τον σχεδιασμό ενός προϊόντος ακολουθεί η διαδικασία της παραγωγής που κι αυτή με τη σειρά της ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

κατασκευή

Κατασκευή καλουπιού (ο σχεδιασμός του οποίου γίνεται σε τρισδιάστατο περιβάλλον) και αυτόματη κατεργασία μετάλλου.
Η κατασκευή αυτή προϋποθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο στελεχωμένο από έμπειρους μηχανικούς και μηχανήματα υψηλής ακρίβειας.

ένταξη

Αυτή καθαυτή η διαδικασία της παραγωγής ξεκινά με την ένταξη του καλουπιού στην ανάλογη μηχανή, συνοδευόμενη από τη σωστή επιλογή της πρώτης ύλης και, φυσικά, την απαραίτητη επίβλεψη του ειδικού τεχνικού.

επεξεργασία

Τέλος, πολλά από τα παραγόμενα προϊόντα χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας που πραγματοποιείται είτε εντός, είτε εκτός του εργοστασίου μας (επεξεργασίες μετάλλων, επιμεταλλώσεις κλπ).