Έρευνα και
Ανάπτυξη

Ο ανταγωνισμός στις μέρες μας τόσο σε διεθνές όσο και, ιδιαίτερα, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον καθιστά απαραίτητη τη συνεχή αναζήτηση νέων προϊόντων. Ως εκ τούτου το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αποκτά κομβικό ρόλο.

Στόχος αυτής της αναζήτησης είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας σε συνάρτηση με το κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων.

Τα υλικά που κυριαρχούν στις δραστηριότητές μας είναι το πλαστικό, το μέταλλο και το αφρώδες προσκολλημένο σε ύφασμα.

διαδικασία

Τα στάδια από τα οποία περνά μια ιδέα μέχρι την υλοποίησή της ως τελικό προϊόν, είναι τέσσερα:

  • Σύλληψη
  • Κατασκευή πρωτοτύπου
  • Κατασκευή μήτρας (καλούπι)
  • Ένταξη στην παραγωγική διαδικασία

αποτελεσματικότητα

Τα τέσσερα αυτά στάδια, για να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά τους, θα πρέπει να πληρούν τις εξής αρχές:

  • Λειτουργικότητας
  • Αισθητικής
  • Συγκρισιμότητας
  • Κόστους

συγκριτικό πλεονέκτημα

Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας αποτελεί ο σχεδιασμός. Διαθέτουμε μια πρωτοπορειακή ομάδα με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό τόσο στην κατασκευή των πρωτοτύπων όσο και στην κατασκευή των καλουπιών των προϊόντων.

Τέλος, κυρίαρχο μέλημά μας αποτελεί η αρχή της συνεργασίας τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες μας.

Οι προμηθευτές μας είναι ταυτόχρονα συν-άδελφοι, συν-αγωνιστές και συν-εργάτες, ενώ οι πελάτες μας συν-εργάτες, συν-δημιουργοί και συν-έταιροι.